Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits. Oiden-

BAR.r>e-

vki.d ver

zoekt

o"(ilag;

doch

blijft.

Onlusten in Friesland en Utrecht.

IH GESCHIEDENIS

i'clirijver Walsingham en Leicester , tor groote fpijt van diens Aanhangers, wier fnoode oogmerken, langs hoe meer , door het ontdekkend daglicht be-

Ichaamd werden (*). Oldenbarneveld , die

flauwe involgers en ftijve wederftreevers hadt in het afwenden van Leicesters toeleg , zag diens wederkomst met Tchroom te gemoet, en verzogt om (lag van zijnen dienst, als Advokaat van Holland; doch hij liet zich verbidden, om nog een half jaar te blijven, bedingende, dat hij, indien men tot eene Vredehandeling met den Spanjaard kwame, of tot eene onbepaalde overdragt van 's Lands hoogheid , zich terltoud als daadlijk afgedankt zou houden. Hij hadt van eenen Paishandel vernomen, en doorgrondde Elizabeths oogmerken (f). In Friesland ree.

zen, op het wederkeeren der Gezanten van dat Gewest, wier last men weigerde voorvolteverklaaren, heevige onlusten, die Willem Bardes, op verzoek van den Engelfchen Afgezant Bukhorst, derwaards getoogen, ftilde, fchoon niet afdeedt (§). —» Te Utrecht deedt de Graaf van Nieuwenaar den Predikant Modet , wien hij mistrouwde , vatten : de Burgerij vatte de wapens op, en kwam niet, dan met veel moeite, tot bedaaren. Modet werd afgedankt; doch geraakte, met Nieuwenaar verzoend, weder opdenPredikftjelC"). ^

(•) Caballa or Myfteries of State ,P.II.p.io--2o. t^t) Hoofdt, II. D. bl. 1152. (§) Zie aldaar, bl. U53' (**; Zie aldaar, bl. 1154.

Sluiten