Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

r3o GESCHIEDENIS

Arioste Patot , leverde hem Gelder op dezelfde wijze. Niet voor Bloeimaand trok het Spaanfche Leger te velde, en fcheen het, over de Fe!uwe,ou Holland gemunt te hebben; doch Sluis te belegeren was eigenlijk zijn oogmerk , van welks volvoeren hij, den elfden van Zomermaand , een' aanvang maakte. Jonkheer Arend van Groeneveld , Bevelhebber deezer gewigtige Plaatze , wederftoudt kloekmoedig de eerfte aanvallen der vijanden , met hoope op ontzet geftreeld. Prins Maurits en de Graaf van Hohenlo deeden een inval in Braband, om eene afwending te maaken, en Parma van voor Sluis te verwijderen. Maar het genaaken van Hautëpenne deedt hun den hertocht neemen. Prins Maurits reisde na Zeeland, waar men Leicester verwagtte. Hohenlo floeg eene Brug op de Maas, en het Leger voor de Schans van Engelen , een uur van 's Hertogenbosch. Hautepenne tastte hem aan, doch werd met verlies afgeflagen , en bekwam eene wonde , die , voor den avond, doodlijk bleek , en Engelen ging over. Deeze Schans , naderhand beter verüerkt, verwisfelde van naam, en kreeg dien van Crevecoeur , zo veel als Harteleed, welken zij nog draagt (*). Hohenlo zou een aanflag op 's Hertogenbosch gewaagd , en dien waarfchijnlijk gelukkig volvoerd , of Parma genoodzaakt hebben , om het beleg van Sluis te ftaaken; doch , door gebrek

(*) Van Heurn, Hifi. van 's Hertogenlosch, II. D. W. 177-

Sluiten