Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 13?

cjen Staaten , die het woord Vrede , als het den Spanjaard betrof, veel fchriklijker dan het woord Oorlog in de ooren klonk, als lood op 'thart. Het gedrag van Elizabeth was eene Staatkundige Verborgenheid, door welke zij niet heen zagen, fchoon thans ontdekt (/ ).

Reeds in den ;aare MDLXXXV, hadt deeze Koningin , om de bron, waar uit den Spanjaarden de fchatten toevloeiden , waar mede zij de wereld in rep en roere fielden, te doppen, eene Vloot na Amerka gezonden. Deeze zeetocht , aangevangen onder 't voorwendzel van nieuwe Landontdekkingen te doen, daagde naar wensch. De Engelfchen devenden met éénentwintig Schepen, onder den Vlootbevelhebber Fhancois Drake : het gelukte hun de Stad St. Jago, op het Eiland van dien naam , St. Domingo, op 't Eiland Hifpaniola, te plunderen, en aan de vaste Kust Caitagena , met twee andere Plaatzen, te bemagtigen. Met rijken buit beladen, keerde hij, in den Zomer des volgenden jaars , te rug, en verfcheen, in den Herfst, als Afgezant der Koninginne in Holland , ten einde de Algemeene Staaten te beweegen, 0111 eenige Schepen te voegen bij de Vloot haarer Majedcit, gefchikt teronderdeu. ning van Don Antonio , verdreeven Koning van Portugal, dien zij weder ten Troon zogt te verhef fen. Maar, hier niets opgedaan hebbende, dakhi alleen met zijne Vloot in zee, en vernielde verfchei.

de

(*) Bor, XXIII. B. bl, 23. .

I 5

Maurjti»

Geveins.de Vredehandelmet Elizabeth.

Sluiten