Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MlL'riti.

Geweldige aan Hagen van Leiceï-

ï49 GESCHIEDENIS

„ (lellen. Een Vredehandel met Spanje voor-

„ flaan: en , in gevalle de Staaten hiertoe niet neig„ den, hun verklaaren , dat haare Majefteït in de „ noodzaaklijkheid zou komen, om afzonderlijk met Parma te handelen. Deezen voorflag moest hij, door vertrouwde Perfoonen, der Gemeente fmaak,, lijk maaken, haar verwonende, hoe men, met zo ,, klein eenemagt, zonder Engelands bijftand, niet ,, kon oorlogen; en hoe zij, daarentegen, in vrede,

„ verligting van lasten te wagten hadt. Wan-

„ neer Graaf Maurits en Hohenlo deezen Vrede„ handel zogten te dwarsboomen , mogt hij hun „ verzekeren, dat, bij dit Verdrag, voor hunne bes, langen behoorlijk zou gezorgd worden." Oldent barneveld, van dit alles beter dan anderen onderligt , fchilderde de dubbelheid der Engel'fche Onderhandelingen af met zijne gewoone welfpreekenheid en Vadeilandlievenden ijver (*).

Leicester , ziende , dat alle zijne kunetftreeken mislukten , en geen zijner aangewende middelen kragt deeden, om Gezag en Geld te krijgen, en,bedugt voor de ongeftaadigheid van 's Volks genegenbeid hemwaards, beüoot , een beftisfenden ilag te doen, eer de Partij, aan welker hoofd hij ftondt, tijd hadt, om te veranderen. Dewijl hij verzekerd was van de Predikanten , vreesde hij niet voor het lot van Anjou. Hij wilde een begin maaken met den veel ontdekkenden en ftoutfpreekenden Olden-

bar,-

£•) Hoofdt, II. D. bl. iioo.

Sluiten