Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 143

hcalcn, zo lang deeze in de Stad was. Terwijl men hier over raadpleegde, tradt Pieter Corneliszoon Boom, regeerend Burgemeefter en Opperkolonel, onverwagt ter kamer in , verwijderde, zonder te weeten hoe de Krijgsraad gezind was , Roodenbukg, een heet Parrijling van Leicester, die geen Lid van den Krijgsraad noch daar geroepen was , doch waarfchijnlijk met een flinkfchen toeleg verfcheenen , en fprak, op 'tberigt, wegens het haaien der Leuze: Mannen, hier in verandering te maaken flaat alleen aan de Froedfchap : ziet toe , wat gij begint, Deeze taal, met Burgemeefterlijke agtbaarheid uitgefprooken , wekte niet alleen agterdenken ; maar

deedt den geheelen toeleg in rook verdwijnen:

den geheelen toeleg, om niet alleen door dit Wagtwoord alle de Wagten weerloos te maaken , voorts de Burgerij te vermeefteren, de oude Regeerders af, en nieuwe aanteftellen , maar ook veertien van de wakkerde Voorftanders der Vrijheid en getrouwfte Aankleevers van het Huis van Nassau , den Landvoogd op een lijst gegeeven, te vatten, en een fmaadlijken dood aantedoen (*).

in deezervoege teleur gefield, begaf hij zich,den volgenden dag , ;na Utrecht. De Graaf van Nieuwenaar hadt, eindelijk, de oogengeöpend,omzijn eigen en het belang zijns Vaderlands te zien ; hij begunstigde openlijk de Partij der Edelen , tegen de E-igelJchen aangekant: door hemgefterkt, hadt deeze

(*) Hoofüt, II. D. W. 1199.

Mal-iiiti.

Te U-

trecht wedergekeerd.Gefchii aldaar met de Edelen.

Sluiten