Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152 GESCHIEDENIS

Maurits.

Staat van Spanje en der Spaan-

fche Ne der landen*

-A I i

J ï

ontwerpen uittedenken en te onderneemen : dan bij kende de middelen niet, om ze te volvoeren : en, wen het hem mislukte, hadt hij, te zijner verlchooninge , geene dan jammerhartige uitviugten , laage ontkenningen, of onbei'chaamdeleugens, Zijnrustlooze en opftookendegeest verzon, met weinig moeite , plans van wanorde en omkeering ; maar, moed en bekwaamheden dervende, nam hij de toevlugttot geringe en laage middelen, eer gefchjkt, om ze te doen mislukken , dan te doen flaagen. 't Is te bevreemden, dat Elizabeth altoos zo zeer ten zijnen voordeele was ingenomen. Zij alleen ftortte traanen over zijn dood, die in 't naastvolgend jaar voorviel, en allerwenlchlijkst was voor de Nederlanden, waar hij de onlusten , door hem , ten tijde zijner Landvoogdije, gezaaid, lang naa zijn afweezen kneflerde.

Parma, wel verre van zijn voordeel te doen met de verdeeldheden, welke toen de Feréénigde Nederlanden van één fcheurden , hadt reden, om voor de Koningsgezinde Gewesten te vreezen. Schoon zijne Legerbenden die der Bondgenooten in aantal wijden irerre overtroffen , en, behalven de zwaare fchattin?en, weiken zij trokken uit de Landen, waar in zij relegerd waren, groote geldfommen uit Spanje kree. ;en, hadt hij zo veele Plaatzen en Grensvestingen e bewaaren, dat zijne Krijgsmagt verdeeld was: en [ing het beltuur der Geldmiddelen op zo flegten oet, datzommige der Soldaaten dubbele foldy troken, en ongetrouwe Ontvangers maakten, en dat het

Celd

Sluiten