Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i58 GESCHIEDENIS

Maurits.

„ ren. Deeze Vroedfchappen nu, gevoegd bij de „ Vergadering der Edelen, verbeeldden hetganfche „ Lichaam der Landzaaren. Doch, alzo zij deRe„ geering der Steden niet konden laaten drijven , „ werden hun de hoofdpunten , die ter gemeene „ Dagvaart ftonden verhandeld te worden, fchriftlijk „ bekendgemaakt, met verzoek, dat zij, daar op, ,, Gemagtigden , behoorlijk gelast, ter Dagvaart „ wilden zenden. De Edelen verfcheenen dan , in „ behoorlijken getale , en uit elke Stad één Burge„ meefter en eenigen uit de Vroedfchap. Deeze Ge-

magtigden verbeeldden , uit kragt van den last, „ hun-mede gegeeven, 's Lands Staaten. Ookwa„ ren de Gemagtigden gehouden, op hunne weder-

komfte, hunne Magtigers getrouw verdagtedoen. „ Dit was de gronddag van 's Lands Regeeringe, 3, van welke men zelfs aan veele kleine Steden deel „ gegeeven hadt, en de Leden toegelaaten ter Dag„ vaart te verfchijnen. Zij, die beweerden, dat de ,, Hooge Overheid der Landen bij de Staaten was,

verftonden door Staaten niet de Gemagtigden ter

Dagvaarte, maar derzelver Magtigers , de Edelen „ en Steden zelve. En, zo deeze thans de Hooge

Overheid niet waren , dan hadden zij met wettig„ lijk met de Koninginne over de opdragt dierOver„■ heid kunnen handelen, ja zelfs geen verding met ,, haar maaken (*).

Zodanig eene fchets gaven zij van 's Lands Re-

gee-

(*) P. Paulus Verkl. der Unie , III. D. bl. 214 enz.

Sluiten