Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. *$j

Verdrag van Bondgenootfchap zou hebben kunnen uitvoeren. Deeze verhoudt de twee Volken, door eenen gemeenen Vijand gedreigd. Elizabeth hieldt bij de Staaten van een Gemeenebest, nog onlangs zo fmaadlijk behandeld, aan, om bijftand van Oorlogfchepen, en men bedoor, haar met dezelve te dienen. In Engeland rustte men in allerëil eene Vloot uit, en de Hollandfche en Zeeuwfche fiak desgelijks in Zee, onder den Heere van Warmond en Jostinus van Nassau.

■ Breed en lang hadt men in Spanje geraadpleegd, of , de Vloot, eer dezelve iets tegen -.Engeland ondername,zich ook van Vlhfwgen zou meester maaken; veelen oordeelden dat best. en 'twas ook Parma's gevoelen; doch de Koning tradt in de maatregelen der Raadslieden, die het rechtsftreeks op Engeland wilden munten. Men dagt, dat de Hertog van Medina Sidonia, die,vanzeezaaken onkundig, het Opperbevel voerde, de haven van Pleimouth zou aantasten. Maar, bebalven dat de uitflag van zulk een onderneeming zeer onzeker was, vondt deze Vlootvoogd zich bepaald door den ftipften last, die, op zee noch ineer dan te land, d: gunftigfte gelegenheden kan doen verliezen. Philips naamlijk hadt bevolen, dat hij zich roet het behaalen van kleine voordeden niet zou ophouden, maar na Duinkerken ftevenen, daar met Parma verëenigen en dan in Engeland landen. Doch de Hollandfche en Zeeuwfche Vloot met die van den Engelfchen Admiraal Henrij Seimqers beletten deezeverééning, daar M 5 zij

Maurits.

Verrigtlngen der Vlooten.

Sluiten