Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

j36 GESCHIEDENIS

zij Parmas Vloot in de haven van Duinkerken op' geflooten hielden. Op den eenendertigden van Hooimaand geraakte de vijandlijkeVlooten aan elkander. De Engelfehe was in aantal minder en in grootte van Scheepen met de Spaanfche nauwlijks te vergelijken; doch de vaardigheid hunner ligtere en welbezeilde Schepen, bemand met volk,in de zeevaart uitgeleerd, en aangevoerd door Hovvaud , Drake , en Haokins , de uitIteekendfte Zeehelden van dien tijd, kon zulks ruim enrijklijkopweegen. De Spaanfchen, de hoogte hunner Schepen en het aantal hunner manfchap in aanmerking neemende, zogten te enteren: de Engelfchen, daarentegen zulks te ontwijken, enden wind van den Vijand te winnen, 't geen hun gelukte. Twee van 'sVijands grootfte fchepen vielen den Engelfchen

bij den eerften (lag in handen Den tweeden van

Oogstmaand hervatte men het gevegt, wanneer de Spaanfchen verfcheide Schepen en veel Volks lieten. Vier dagen laater anketde de Spaanfche Vloot voor Cafais: wanneer de Engelfchen acht Branders afzonden. De fchrikhjke werking derVuurfchepen, inde verdediging van Antwerpen gebruikt, lag de Spanjaarden nog in verfche gehengenisfe. Vrees greep 'hun aan; de Vloot geraakte in wanorde, en nam, met verlies van verfcheide Schepen,de wijk. jonkheer Pietf.r van der Does , Onderadmiraal van den Heere van Warmond , vermeesterde het geheel redrVoos gefchooten Gallioen, de Si. Mattheus, en hirfg den veroverden wimpel naderhand leLeyden. in ce groote k:rk,ter gc'agten'sfe op.

In-

Sluiten