Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. X95

fchelmen verklaard werden , met uitlooving van zekere geldfomme aan ieder, die 'er eenen gevangen leverden (*). Det bezit deezer Grensftad verzagtte zeer het verdriet van Parma over den mislukten aanflag der onverwinnelijke Vloote. De Stad Geertruidenberg baande hem den weg na Dordrecht en andere Steden van Holland, en hij hoopte doortedringen in 't hart van dat Gewest, 't geen , zints lang, het middelpunt des Opftands, het vuur des Oorlogs van zijne Grenzen hadt weeten te weeren.

Andere voordeden, door Fakneze behaald, wakkerden zijne hoop op , en lpelden gunstige voortikzigten. Bon en Wagtendonk vermeefterd hebbende, deedt hij het beleg van Rijnberk , voor ruim twee jaaren aangevangen, fterker voortzetten. Doch Schenk en Nieuwenaar vertraagden het bemagtigen , door 'er nog eenigen voorraad in te brengen. Schenk , misnoegd op , en verdagt bij de Staaten, was op nieuw tegen de Spanjaarden verbitterd , en geneegen geworden, den Lande dienst te doen. Zij hadden naamlijk hnüais Blijenberk, voorheen door, hem bemagtigdj en 't geen hij ter wijkplaats hieldt s ontweldigd aan eene kleine Bezetting van hem getrouwe Knegten, die, langer dan eene maand , den Spanjaarden wederftand booden , en meest allen, met het zwaard in de vuist, fneuvelden. Onder

dee-

(*) Bor, XXtV. B. bl. 104-106. B. Duinglo Vér. entWi I. D. bi. 95.

N a

Maurits.

Blij enbeek door de AV ningfchen ingenomen.

15«S>.

Sluiten