Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits»

0

GESCHIEDENIS

den brengen, en beweerden niemand voor onzijdig te kunnen houden, die hun onderftand toefchikte. Uekwaame Staatkundigen hielden (taande, dat deeze,, beginzels de onafhanglijkheid van andere Volken fchonden, en (trijdig waren met de belangen van die ze aankleefden. Engeland zou zich Vijanden verwekken , wier getergde wraak niet zou misfen nieur we middelen te beraamen, om Spanje kragtdaadigen bijftand te verleenen. Zodanig eene Staatkunde, merkten zij aan, hadt oudtijds de Deenen en Saxen opgewekt, om Grootbrhtanje eenen Oorlog aantedoen, die beflooten was met de vermeestering van 't geheele Eiland. De 5r//;««,onderworpen aan de fchandelijke fchatung,D£«»»ge/</geheeten, waren 'er niet van ont(lagen geraakt,eer zij, onder het, nog vernederender, 'juk van William den Overwinnaar , bukten. Te vreemder kwam nog het gedrag der Engelfchen voor, daar zij,zints denjaareMDLXXV,nooithadden willen dulden, dat de Hollanders en Zeeuwen hunnen Handel op Spanje belemmerden; en Koningin Elisabeth, in den Jaare MDLXXX,den Spaanfchen Afgezant verklaard hadt, hoe het den Engelfchen toekwam op alle zeéen te vaaren, zonder dat eenige Mogenheid regt bezat zulks te verbieden: den handel op de zee te drijven ftondt allen Volken zo vrij, als het ademen der lugt. (*) Doch in de gefchillen tusfchen Volk en Volk fchijnen de denkbeelden van Regt en On~ regt te veranderen, naar maate yan de omftandighe-

den»

(*) Cambden , 1575. 1580!

Sluiten