Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. aiy

5", doen wankelen , Ierland tot opfland aanzetten, „ en de Franfchen tegen elkander m 'i harnas jaa-

gen. De a.jtlo sheid in de bitaalmg der Krijgs„ benden van deeze vijanden des 'M. nschdoms hadt „ de fchriktijkfte roo^enjen veroorzaakt. HetKrijgs., volK der Staaten , in tegendee' , ftint betaald, „ hadr dezelfde reden niet, om de Landen afteloo„ pen, en de Ingezetenen uiaepiunderen: de onge„ regeldheden , door 't zelve gepleegd-, waren de ,, gevolgen van 's Krijgsmans baldaadighe'd , en zij 5, beklaagden zich over huïi onvermogen , van dees, zen niet altoos te kunnen bedwingen. Wat „ 'é Graavenwaarcl betrof, het regt d iar op was 3) betwistbaar, daarenboven hielden zij het alleen in

tot verdeediging der 'Grenzen, en niet om nabuu5, rige Volken te ontrusten. De overige Sterkten, „ fchoon ze het regt Van onzijdigheid v 'loorenhad-

den , door op den Vijand vermeelterd te weezen, 3, wilden zij gaarne inruimen. De Tollen op , en

het Krijgsvolk aan de Rivieren, konde i niet wor„ den weggenomen: zonder het ontvangen van de 5, eerfte, waren zij buiten Raat etnen allerregtvaar„ digiten Oor'o* te voeren, en , zonder het laatfte „ daar te hotidjn , Bonden de Rivieren voor den „ Vijand open (*)•"

Soortgelijk eene infchiklijkheid betoonden de Ver' èénigde Gewesten niet omtrent andere Staaten, wier

haat

Meteren , XVI. B. f. spa enz. Grot. Hifi. p. 146.

Maurits;

Sluiten