Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN, tfx

feebesten gaat het bekorten der Landsmiddelen bezwaarlijker toe dan in Koningrijken. De lasten worden'er op eene zagter en billijker wijze geheeven, tot nutte en noodige gebruiken beheerd , en de Ingezetenen min gedrukt dan in Koningrijken, fchoon zij zomtijds meer opbrengen.

De Spaanfche Landbeftuarders, niet bekwaam om tot den oorfprong der kwaaie opteklimmen, wilden ze verhelpen door buitengewoone en geweldige middelen. De Graaf van Fuentes leverde eenen raadflag in, die alle de kenmerken draagt van zijn barsfen en geweldigen aart. „• 't Is," fprakhij, „noch „ de dapperheid, noch de rijkdom, die een handvol „ muitelingen, in een jammerhartig hoekje werelds,

in Haat fielt , om de meerderheid der getrouwe ,, Gewesten en de magt van Spanje het hoofd te bie„ den. 't Is onze verkeerde Staatkunde, welke hun „ verdeedigmiddelen tegen ons verfchaft. De zagt„ heid, waar mede wij hun behandelen p de fchat„ tingen, welken wij toelaaten, dat zij op ons grond-

gebied heffen, door de vrijwaaringen, Zijn oor„ zaak, dat zij in hunne wederfpannighèid volhar,, den. Laat ons dat verderflijk fielzel der flapheid

en toegeevenheid verwerpen ," en die ontëerende „• fchatting affchafTen. Onze Landlieden, verpligt aj de wapens te voèren, om hunne eigendommen te ,j verdeedigen, zullen èen onverzoenhjken haat te,j gen de muitelingen betoonen,. en Burgers en Sol-

daaten worden. Laat ons deLanden, welkenwij „ niet kunnen befehermen, in woeste Plaatz-en ver-

IV. Deel. Q an-

MaüRJTS*

Raad van Fuentes, om de vrijwaaringen en 't Josfen der gehangenenïftefchafien.

1593-

Sluiten