Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAUWT;.

Wadëf-

zijdïche

Bevel-

fchriften,

hier toe

betrek.

lijk.

GESCHIEDENIS

„ anderen , dan zal de Vijand'er geen Venaade» vinden , die zijne oogmerken begunstigen , en geene fchatting heffen ; dit zal de Geldbron , die " hun nu fchatten levert, opftoppen. De Krijgsi knegten worden bedorven door, om lijfsgena, de l wapens neder te leggen; dit doet hun in 't gevegt „ de vlugt neemen, zo ras het begonnen is , en de Steden, nauw aangevallen, overleveren. Zij befi hooren geene keure te hebben , dan overwinnen " of fterven. Berooven wij de Rebellen, éénsflags , \, van alle de redmiddelen , geeven wij geen lijfsgeH na , noch neemen wij 't zelve aan, zij zullen L zich haasten , om tot gehoorzaamheid wedertekeeren."

Zulk een Vertoog fprak de Graaf van Fuentes uit met een Krijgsmans koenheid. Gemaatigdef Raadslieden mogten daar op inbrengen , dat eene zo geweldige raadflag de zaaken tot een allerdeerlijkst uitertte gebragt hadt onder den Hertog van Alvas dewijl 'er fcbriklijke wraakneemingen en wreedheden uit voortkwamen, die weinig voegden aan deeze befchaafder tijden : het gevoelen van Fuentes ging door. Mansveld kundigde een Bevelfchrift af, bij 't welk, op doodflraffe, verboden werd, eenige fchatting aan den Vijand te betaalen, of Vrijbrieven vauhem te neemen, en last gegeeven, om alle Vijanden, zonder genabetoon, van kant te helpen De Staaten konden , hoe zeer zij deeze wreedheid verfoeiden , niet nalaaten een Bevelfchrift aftekondigen , in 'cTwelk zij het zelfde, als hun gedreigd was, tegen

de

Sluiten