Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

De Veriér.igdeGewestci {laan een aaogebo dene 13£ vredigin af.

£54 GESCHIEDENIS

hem dierbaar gemaakt bij den agterdogtigen Philips , wien de uitfteekende bekwaamheden der voorige Landvoogden geduurig wantrouwen baarde. De Bondgenooten in Frankrijk hadden zich door den Spaanfchen Koning laaten beleezen , om Ernst de Kroon optezetten , beloovende, de Infante Iza-

bella hem ten huwelijk te geeven Het gerugt

luidde, dat hij met drieduizend man uitDuitschland zou komen. Maar, wanneer men bemerkte, dat de Veréénigde Gewesten magts genoeg hadden , om 'er Volk te werven , of om, die hij geworven hadt, wederfland te bieden, verdween-al de opgevatte hoop. Zijne welbekende onbekwaamheid in Krijgs- en Staat* zaaken , zijne vadzigheid en vrouwenlust veroorzaakten, dat hij een voorwerp wierd van veragting, en het doel der fpotternije: men Breek ze leelijk door in finaal- en fehimpi'chriften, waar in men zijne lichaams zwakheid niet ontzag te hekelen (*).

Een Landvoogd, binnen 's Lands zo weinig ontzien, kon buiten 's Lands niet gevreesd zijn. De ! onmogelijkheid ontdekkende , om de Bondgenooten ! door geweld te onder te brengen, volgde hij het voer" fpoor der voorgaande Landvoogden , om hun door 1 bevrediging te winnen. Dan het jongst geluk hadt hun te veel vertrouwen en moeds gegeeven , dat hij het durfde waagen, openlijk eene bemiddeling voorteflaan. Hij koos tot de onderhandeling twee listige en doortrapte Mannen, Otto Hartius en Jkroni-

mu8

(•) Grotii////?. p. 182.184. Reyd, XI. B.bl.222.

Sluiten