Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Ontdekkingenvan verfcheideaanflagen, door de Spanjaar den, op'tleeven ven voornaame Perfooncngefmecd.

tSS GESCHIEDENIS

van Madrid fchrijvende. Zij fchilderden , met da haatlijkfte trekken , alle de bezwaaren , welken zij hadden tegen een Vijand , wiens trouwloosheid de onlusten, door zijne dwinglandij veroorzaakt, hadt doen volduuren. Zij gaven te kennen, hoede Voorzienigheid hun magtige Bondgenooten bezorgd hadt, buiten wier toeftemming zij in geene onderhandeling konden treeden : terwijl zij ook liever aamtlie Voorzienigheid, dan een' trouwloozen Vijand ,haarezaak wilden aanbeveelen. Geen, vertrouwen was 'er te Bellen op een Vijand, bijgeloovig gehegt aan eene Golsdienstbelijdenisfe, die ten grondregel Belt, den Ketteren geen woord te houden. Zij lieten zich breed uit, met de fchamperfle uitdrukkingen , over de ontdekking.van verfcheide fchriklijke zamenzweeringen, door deeze vermeende Liefhebbers des Vredes aangegaan (*).

Verfche preuven deezer boosheid hadtmen inhanden. Michiel Renichon , Priefler in 't Land van Namen , was te Breda, in Soldaaten - kleeding vermomd , gegreepen , op vermoeden van een toeleg, Om die Stad verraadelijk in 's Vijands handen te leveren , en na 's Graavenhaage gebragt y hier zogt deeze ongelukkige, in de gevangenis, meteen'Brop een einde aan zijn leeven te maaken. Een zo geweldig beBaan deedt de verdenking toeneemen : en, ftrenglijk ondervraagd, beleedt hij, door den Graave van Barlaimont , met kennisfe van den Aardshertog, omgekogt te zijn , om Prins Maurits van kant te helpen: 'er bijvoegende , dat anderen , één van

wel-

Sluiten