Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der, NEDERLANDEN. 35?

welken hij noemde , den zelfden toeleg hadden op den jongen Prins Hendrik Fredrik , OldenbarNeveld , Aldegondk l en nog eenige aanzienlijke Perfouuen , ijverige Voorftanders van 't Gemeenebest. Barlaimont lochénde Renichons befchuldiging, hij boodt zelfs aan , te komen, en den Betienter te befchaamen, als hij vrijgeleide en een egoede verzekering kon krijgen. Men Bondt zijnen eiscli toe, onder voorwaarde', dat hij , van het misdrijf overtuigd, dé flraffe zou ondergaan. Onder deeze voorwaarde weigerde Barlaimont te verfchijnen. — De waarfchïjnlijkheid van deezen aanflag kreeg meerder Berkte, dewijl men, ten zelfden tijde , te Bergen op Zoom een Soldaat in hegtenis kreeg , Pierre du FouR geheeien, die beleedt , door la Motte , Assenville en den Aartshertog aangezet te zijn,

em Prins Maurits te Vermoorden. Rooerico-

Lopez, Arts van Elizabeth, werd, ten dien dage, ook overtuigd, van den Spanjaard geld ontvangen te hebben, ten einde hij de Koningin door vergif zou van kant helpen; Alle deeze otngckogte Schelmen leeden de verdiende Branvn. De ontdekking van alle deeze aanflagen , die gefmeed fcheenen , om , öp dén tijd , de gedugtlte Vijanden der Spanjaarden het leeven te beneetrien , diende zeer, om het wantrouwen tegen hun te kweeken, en ded algemeenen affchrik te vermeerderen (*j)«

Maar

(•) Bor, XXXI. B. bl. 28. i±Au Grot. Hifi, p. 193, $F. Deel R

\ Maurits.

Sluiten