Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

I

]

( (

]

1

1 t

\

i

E P

V

bi

204 G E S G H I E D E N, I 3

de Bondgenootschappen van hedendaagfche Volken.? De Zwitzerfche Cantons , befchermd door de gelukkige ligging der Landen en de dapperheid der Ingezetenen, maaken veeleer eene Verbintenis dan eene Bijédnvoeging uit. En het Zwitzersch Bondgenoot' jchap , gelijk aan de oude Verbintenisü-n , is niet meer dan een zwak en onvolkomen beeld van dat der Feréénigde Nederlanden. Veelmin nog kan de getïeltenis der Feréénigde Nederlanden vergeleeken worden met die van 't Lichaam des Duitfchen Rijks. Dit Lichaam is min een Bondgenootfchaplijk Gemeet nebestf dan een Leenroerig Stelzel , waar , alle de belangen op zichzelven Baande en verfchillende , de Leden, op de Rijksdagen, zich verdénigen, niet zo ïeerten algemeenen voordeele, dan weltfaanshalve * >f liever, om eene foort van wettiging te geeven aan jet regt der BerkBen. Eene inrigting, blijkbaar zeer (verhellende tot volftrekte Opperheerfchappije , en Ie verdéniging der Leden in édn of twee Lichaamen. iene gefreltenisfe, met een te weezenlijk gebrek belebt, om te kunnen beftaan. De Oppervorftendomien, uit den aart oorlogzugtig , en geheld op het itbreiden des Grondgebieds , dreigen fteeds de kleine rorftend.ommen , te zwak , om wederftand te bieen, en de kleine Gemeenebesten , tot vrede en rust eneigd, intezwelgen.

Ind 'ten de Bondgenootfcharpen op een voorbedant lan waren ingerigt, zouden zij, buiten twijfel, veel 3lmaakter weezen. Maar, dewijl zij ontftonden in ichlijke omfcandigheden, wanneer ïijen weinig tijds.

heeft.

Sluiten