Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Voorregten van de Vergadering der Algemeene Staaten.

284 GESCHIEDENIS

„ cipaalen ontvangen heeft, om te handhaaven den „ Welftand, Vrijheden, Geregligheden en Privile„ gien van den Lande, zo in 't gemeen als in 'tbij,, zonder, en met naame te onderhouden het Trac„ taat met haare Majefteit , doch , zo zij Heeren „ {[Engelfche Afgezanten') last hadden, eenige zaa-

ken voorteftellen tegen de voorfchreevene Gereg„ tigheden enz. van het gemelde Tractaat, dat zij » Afgevaardigden dan wel rondelijk wilden verklaa,, ren, dat zij daarop niet zouden befluiten, zonder „ voorgaand verflag aan hunne Principaaien"

Deeze Afgevaardigden der Algemeene Staaten, die, zints den jaare MDLXXXV, verblijf in 'sGravenhaage houden (*) , maaken, ongetwijfeld , eene zeer aanzienlijke Vergadering uit. Zij vertoonen, ten opzigte van vreemde Mogenheden , de Oppermogenheid der Zeven Feréénigde Gewesten in eenen opflag en in allen liiilter. Zij hebben dus regt op de eerbetooningen , welken men Gekroonde Hoofden toebrengt. De plaats des Raads van istaare, in bet algemeen bewind bekleedende , maakt deeze Vergadering de éénige uit, welke de Vreemde Mogenheden

(*) Nögthans was deeze Vergadering dermaate niet bepaald aan '"sGravenhaage , of men vindt, dat ze, naa dien tijd, nu en dan , op andere PJaatzen geliouden'is. In den jaare MDXCIX, kwam ze te Gorinchem bijéén,Meteren, XXI. B. f. 439. ln den jaare MDXCV, dreef Zeeland, dat de Algemeene Staaten, in de Provinciën, bij beurten moeiten vergaderen. Refol. Zeel. 1505.

Sluiten