Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

Aanmerkingenover de gebreken; aan de Siaatsgefleltcnisder feréénigdeNederlandenten laste gelegd.

J i

51a GESCHIEDENIS

hoofden meer en meer begonnen te hangen na een Vrede met Spanje , Helden vast, dat geen Vredè zou gemaakt worden, dan met gemeene bewilliging. Dan de Munfterfche Vrede , de eerlte , welke men maakte , en dat zelfs met den Koning van Spanje, om wiens wil de éénpaarigheid eigenlijk geëischt was, werd, zonder bewilliging der Staaten xanZeeland en Utrecht 3 ter Vergadering der : Algemeene Staaten doorgedreeven ("). Dan het ftuk, waar in beroemde Schrijvers de Nederlandfche Staats ge ft el tennis allergebrekkigst geoordeeld hebben , is de zonderlinge befchikking op het Hemmen: als die aan alle de Hemmende Steden het regt geeft, om , door het weigeren van haare flem, de gewigtigfte befluiten te vertraagen, en aan een Gewest, dat het minfte in de lasten opbrengt, zo veel zeggens, als aan dat meer dan de helft verfchaft. Deeze éénftemmigheid zegt men, is zo ongerijmd en onüitvoerlijk, dat het vreemd is, hoe deeze Wet, fchoon meermaals over» treeden, nog ftandt houdt (f). Hier op kan men mtwoorden, dat de hervorming misfchien zouftrekten, om het Bondgenootfchap te vernietigen, en het ïén enkel Vorftendom te maaken. Dus hielden in het dchefche Verbond alle bijzondere Oppermogenheden

op,

(*) P. Paulus FerkL der Unie, II. D.bl. 183.184.

(t) Mointesquieu Efprit des Loix, Liv. IX. Ch. III„ luME Idéé d'une Republique parfaite. Raynal Hifi* va. Liv. XIX. Ch. 35. Chesterfield Lettr. p. 290.

Sluiten