Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vi INHOUD.

gingen dtr Veréénigde Gewesten tot het uitbreiden van den Handel. Vrugtlooze poogingen, om den weg ten Noorden na Oost-Indien te vinden. De Nederlanders gaan om de Kaap de Goede Hoop na de OostIndiën , onder Houtman. Tweede Tocht na OostIndiën onder van Nek. Derde Tocht derwaards on~ der denzelven. Tocht na Oost-Indiër) door de Straat van Magellann. Verbaazend voorfpoedige ftaat der Zeevaart. Ongelukkige Tocht na het Prinfen Eiland. Tocht na de West-Indiën. Gedrag der Hollanderen en Portngeezen , elkander den Handel betwistende, 't Nederzetten der Engelfche Kooplieden /'«^Nederlanden. De vestiging der Jooden in deeze Gewesten. Natuurlijke gefchiktheid der Nederlanderen tot de Zeevaart en Koophandel.

ZEVENTIENDE BOEK.

Van den inval der Spanjaarden in de Duitfche Rijkstanden, tot de verklaaring van de Onafhanglijkheid der Nederlanden door Spanje.

V ij f d b T ij d P E R. K.

De Spanjaarden hitzen de Duitfchers tegen zich op,

door in de Rijkstanden te vallen. . Maurits

bedient zich van deeze afwending , om hun veele

Plaatzen te ontweldigen. Groote Zeetocht

naar de Canarifche Eilanden. Zege , door

Maurits, bij Nieuwpoort, bevogten. — Nieuwe

voor-

Sluiten