Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. vh

voordeelen , ten lande en ter zee, op de Spanjaarden behaald. Oprigting der Oost - Indifche

Compagnie. Dood van Elizabeth.

't Langduurig en geweldig beleg van Oostende.

Inval der Spaanfche Krijgsbenden in de Rijkstanden. Verweerfchrift der Staaten tegen de befchaldiging der Spanjaarden. Ontwerpen van Mendoza, tm in de Veréénigde Gewesten te vallen. Ongerustheid van Maurits d en befchikking tot den Veldtocht deezes jaars. Bommel door Maurits heerlijk verdeedigd. Maurits ontvangt de Franfche verfterking. De Spanjaarden verdreeven. Ongelukkige Krijgstocht des Duitfchen Legers. Verbod des Handels op Spanje. - Scheepstocht des Admiraals van der Does. Hachlijke flaat der Veréénigde Gewesten. Zeldzaam gevegt tusfehen twintig Franfche en twintig Öostenrijkfche Ruiters. Maurits wint Crevecceur en St. Andries. Veldtocht na Vlaanderen. Albertus trekt te veld. Slag bij Nieuwpoort Gevolgen deezer Overwinninge. Oorzaak \des misverftands tusfehen Maurits en de Staaten. Onlusten in Groningen. En in Friesland. Vrugtlooze voorjlagen van Vrede , door V Vtjands Nederlanden gedaan. De Handel belemmerd door de Duinkerkfche Kaapers, en gehandhaafd. Toerustingen ten Krijg. Franfche en Engelfche hulp. Nieuwe Veldtocht, 't Begin des belegs van Oostende, 's Hertogenbosch door Mauüits belegerd. Maurits belegert Graave, en neemt het in. Groote muiterij onder 't Volk des

Alards.

Sluiten