Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Krijgsverrigtingen.

36g GESCHIEDENIS

dat ze ook moet toegefchreeven worden aan eene verandering, door Maurits ingevoerd , om de Ruiters Carbijnen in ftede van Speeren te geeven : bij leerde ook uit het toeval, 't welk hem bijkans de overwinning uit de hand wrong , ftipter Krijgstugt onderhouden (*>

Een zo zwaare tegenflag trof den Aardshertog geweldig , die, daarenboven , door gebrek aan Geld, zijne beste Knegten zag verloopen : dan hij werd enigzins opgebeurd door de verrasfing van Amiem. 't ls bekend , hoe zestien Soldaaten , in Boerengewaad vermomd , zakken met Appelen en Nooten draagende, en een wagen met Stroo mennende , de Burgerwagt afmaakten, terwijl men degeftrooide Appelen grabbelde: waaröp de Spaanfchen de Stad introkken (t). Deezen, bemoedigd door dit ongezien geluk, poogden Schenkenfcham te verrasfen ; doch te vergeefsch: en zij werden van voor Steenwijk afgeweezen (§)- Maurits mislukte een aanilag op Venlo. Hier fneuvelde de dappere Matthijs Held (**)• En de Ruiterij der Staat fchen , op voordeel uitgetoogen, keerde menigmaal met bebloede

(*) Bor , XXXIII. B.bl. 6 ■ 10. Grotii Hifi. p. 274. Bentivoglio, Ui. D. bl. 593.

(T) Grot. Hifi. p. 279. Reyd, XIV. B. bl. 304.

(§) Bor , XXXIV. B. bl. 16.21. Meteren, XIX, B. bl. 355.

(*•) Bor , XXXIV. S. bl. 19. Grotii Hifi. p,

Sluiten