Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

408 GESCHIEDENIS

Prins, kundig in de Rijkstaken, en den Volke aangenaam. farfchilknd waren de gevoelens en

gefprekken wegens deeze Overdragt. In de Spaanjche Nederlanden, zo wel als in de Feréénigde Gewesten, liet men nier na te verklaaren , dat dezelve eene enkele kunstenarij was , om de laatstgemelden onder 't juk te brengen , en den afkeer , dien de eerstgenoemden van de Spanjaarden hadden, te verzag: en. Men fchroomde niet te zeggen , dat de nieuwe Vor.'ten , door voorwaarden en benoodigdheid van Spaanfche hulpe aan den Koning verboaden, even afhanglijk bleeven als de Landvoogden: dat Philips nimmer eene zo fchoone Parel van zijne Kroon zou weggegeeven hebben aan eene Prinfesfe van tweeëndertig jaaren , indien hij haar niet onvrugtbaar geagt of gemaakt hadt. Desgelijks beweerde men , dat de Koning de paaien zijns gezags hadt overfchreeden , met de Nederlanden als een Leen des Spaanfchen Rijks overteleveren. Veele voorbeelden, en bovenal dat van Cakel den V, weezen uit, dat zulk eene overgiit niet kon gefchieden dan in eene volle Vergadering der Staaten Zommigen hielden ftaande , dat hij de Regten des Vlenschdoms verkortte, met eene beitelling te maaken )vereene Maatfchappij van Menfchen, als over een lioop Beeflen, dezelven als roerende en onroerende Soederen vervreemde, en overleverde aan een Heer, niet door hun verkooren. Leeren , was hunne taal' ie Natuur en de Ondervinding niet , dat de Vorst öja gezag ontleent van het Volk , en dat hij geen

Ei-

Sluiten