Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer NEDERLANDEN. 417

oordeel der Paufen : terwijl de Spanjaarden Philips bij Salomo vergelijken , Treilen de Proteftanten hem. in eenen rang met Tiberius, verwijten hem de gruwelen en het uiteinde varl Herodes, Antiochus, en eenige Monfters der Oudheid. Zijne Tijdgenooten noemden hem den Duivel in het Zuiden.

Om te weeten , of Philips met de daad verdien, de met de Gedrogten onder het Menschdom vergeleeken , en met dien haatlijken naam benoemd te worden, zullen wij een vhigtig oog over zijne bedrijven laaten gaan. Wij verwijten hem niet , dat hij het Lichaam van zijnen Vader , Carel den V, heeft willen doen opgraaven, op de verdenking, dat deeze in de Lutherfche gevoelens zou geftorven zijn, dew ijl die befchuldiging niet beweezen is (*) ; maar wel zijne nalaatigheid, om dien Vorst het Jaargeld, 't wtlk dccze voor zich behouden hadt , te laaten toekomen : het rampzalig einde van zijn Zoon, Don Carios , de niet min treurige uitgang van Izabella van Frankrijk, zijne Egtgenoote, de dood van Esquovedo , van Bergen en van Montigny, zijn huwelijk met zijne Nigt, zijne wellustigheden 'met Vrouwen, alle deeze misdrijven hebben hem in zijn bijzonder leeven gebrandmerkt met den naam van eenon. dankbaaren Zoon , van een onnatuurlrjken Vader, vaneenbarbaarfchen Egtgenoot, en van een bedrieglijken Wreedaart. Eene verregaande jalouzy

wegens zijn Gezag , hoogvliegende denkbeelden

om.

(j~) Baile Dict. Art. Caranza & Charl Quint, O 3

Maurit*.

Sluiten