Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pÏR. NEDERLANDEN. 4S3

Staatkundige bekwaamheden. Gunstelingen regeerden op zijnen naam. Hij liet zich beftuuren door den Hertog van Lerma , die , even min in ftaat, om den teugel der Heerfchappije te houden , als zijn Meefter, het bewind van zaaken overliet aan Rodriges Calderon, een Mensch van eene laage afkotnfte.

Philips de II. bezat dus geene andere bekwaamheden, dan die ten nadeele zijner Onderdaanen ftrekten, en hij" was zelve het llachtöffer van zijne kwaalijkberaadene Staatkunde. Een treffend voorbeeld voor Vorften, die,in den waan , dat zij, ongeftraft, Deugd aan Staatkunde kiumen opofferen , bijkans altoos in de kuil vallen, welke zij voor anderen graafden. Niet alleen hadt Philiïs het fmertend hartzeer, dat hij de Feréénige Gewesten niet onder zijne gehoorzaamheid kon brengen, maar moest ook zien, dat zijne geweezene Onderdaanen zijne grootfte Vijanden werden in de beide Indien. Schoon hij , op de tijding hunner tochten na America , op den toon Tan een Propheet hadt uitgeroepen , dat God niet zou gehengen , dat men de Ketterij in de Nieuwe Wereld overvoerde (*) , leefde hij lang genoeg , om zijne voorfpelling deels leugen te bevinden : en de voorzorgen, in zijn Uiterften Wille gedraagen tegen de toeueemende vaart der Nederlanderen , wijzen genoegzaam uit, hoe zeer hij zich des ontrustte (f).

In de daad, de Inwoonders der Feréénigde Gewesten \

(») Desmaiseaux Hifi. d'Efpagne. (t) Meteren , XX. B. f. 419,

Maurits

Hij is deels ooggetuigenvan de vorderingen zijner geweezene Onderdaanenin de Scheepvaart en Koophandel.'

Sluiten