Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 433

die, ten tijde van Leicester , veel deels hadt aan de toen verwekte onlusten. Hunne landing volbragten zij, egter, gelukkig. Zij deeden de voornaamfte Inwoonders aan boord der Schepen brengen , en hun den Eed van trouwe zweeren aan Moucheron, als Marquis, onder befcherming der Algemeene Staaten. Eene zo gemaklijke vermeeftering verblindde de Vermeefteraars. De onverduldigheid , om te genieten , maakte, dat zij alle andere voorzorgen verzuimden : zij waren alleen bedagt op de verdeeling van Landerijen , nog niet in bezit genomen : de geest van baat- en heerschzugt en van onafhanglijkheid verwekte onderlinge onéénigheden. De Opgezetenen, deezes nieuwen juksnr ede, dugtendevoor 't gevaar, 't welk hun Godsdienst liep, en, opgehitst door hunne Priefters, bedienden zich van deeze onéénigheden, bragten veelen dier Vermeefteraaren om 't leeven, en ontbooden hulpe ter hunner verdrijvinge. Kleerhagen hadt verzuimd, zich genoeg te verfterken, geraakte bij de Ingezetenen, door trotsheid en ftraföefening, inhaat, en ftierf: zijne kleine overgebleeven magt, door ziekte aangetast, en vreezende voor gedugter overmagt der Vijanden , ging fcheep , en kwam in 't Vaderland te rug (*). Dit was de ongelukkige uitflag eener veel gewaagde Onderneeminge. Welke rijkdommen , ondertusfchen, moet de Koophandel in deeze Gewesten hebben uiige-

(*) Petit Chron. II. p. 699. GROTII Bijt. p. 309. Reyd, XL B. bl. 350.

H4;

Maurits

Sluiten