Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^6 GESCHIEDENIS

Maurits.

Tocht na

de West.

Indien.

Gedrag dertfs/landerenen Portugeezen , tikander den Handel betwistende.

geftorr, daar een bijzonder Perfoon de kosten van zulk een betlaan kon draagen. Eene dergelijke vermeeftering, alieen verloeren door een misllag der genen, aan welken zij was toevertrouwd, zou niet alleen van aanbelang geweest hebben voor den Handel op de Kust van Guiné , maar ook voor dien op America.

Verfcheide Genootfchappen ging men aan , om Vastigheden in dat Halfrond re verkrijgen. Gekard Bikker van Amfterdam en Ian Corneliszoon Leyen van Ehkhulzen hadden elk eene bijzondere Maatfchappij opgerjgt, om den Mandel in de Nieuwe Wereld op een vasten voet te brengen (*). De Zeelieden, d:e de Straat van Magellaan doorgezeild waren, en op de Kust xmChïli eenigenHandel gedreeven hadden , deeden de hoop van een gelukkigen pitflag aanwakkeren (f). Wij zullen, vervolgens, zien , hoe deeze verfcheide Maatfchappijen gelegenheid gaven tot het opregten van de wijdvermaarde Oost- en West • Indifche Maatfchappyen.

'tls, uit aanmerking van dit alles, geenzins te bevreemden, dat Philips de li, in zijnen hoogen ouderdom, getuigen van een gedeelte deezer groote onderneemingen, voor zijne Landen in de beide //;dien begon te vreezen. Zijn bezit des Portugeefchen R'^ks hadt de ingebeelde Lijn van ünderfcheiding, door Paus Alexander den VI, van Pool tot Pool,

ge-

(*) Refol. floll. i$97, bl. 388. 603. (j) O. v. Koorts Scheepv. bl. fg»

Sluiten