Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 441

zwervend Volk laat zich overal vinden , waar de Handel bloeit , en hun vrijheid van inwooning vergund word. Toen Jan de 111, Koning van Portugal, in den jaare MDXL1X, door zijn geheele Rijk fcherp onderzoek hadt laaten doen na bedekte Jooden , die , in fchijn , den Chrhtelijken Godsdienst hadden aangenomen , begaven zich veelen na Holland; dan herhaalde Plakaaten ontzeiden hun 't verblijf: en het blijkt niet, dat zij, zints dien tijd , in merkelijken getale, of openlijk, zich in deeze Gewesten onthouden hebben , dan na de verandering der Regeeringe, in den jaare MDLXXVIIL Vast gaat het, dat, op het einde der Zestiende Eeuwe , derzelver aantal hier vermenigvuldigde. De gemeene jFoodfcke Almanachen ftellen de aankomst teAmfteraam op het jaar MDXCV. De vrije vergunning te dier Stede, om Makelaars van hunne eigene Natie te hebben , lokte dit hande'graag Volk in menigte derwaards, en zij hadden genoegzaame vrijheid, om hunnen Godsdienst in ftilte te oefenen : ook verwierven zij, eerlang, verlof tot het nichten van Synagogen (*).

Wij hebben dus verrede Zedelijke en Staatkundige oorzaaken ontvouwd, die , in dat Tijdperk , de Zeevaart der Nederlanderen, de bron eens uitgebraden Handels en het fteunzel van Magt, dermaate bevorderden. Doch van waar hadden zij het taai geduld , door geene tegenheden aftematten ? Van waar

den

(*) Wagenaar Amfl. VIII. D. b!. 127.

Maurits.

Sluiten