Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deh NEDERLANDEN. 343

heetfte van *t gevegt, te pasfe komen: hoe veel toevallen doen zich op, waar van men zich , 't zij ten aanval of ter verweering , met een oogenbliklijk beraad moet bedienen : de onzekerfte kanslèn van wind en ftroom moeten gegist worden : geen vastbepaald bedek kan men in alle deelen volgen. — De Hollanders:, Zeeuwen en Friezen worden Zeelieden gebooren. Geen Boer , in Gewesten, alom doorfneeden met Wateren, Rivieren, Poelen en Meiren , of aan Zee gelegen, wordt 'er gevonden, die niet weet van louven en laveeren ; weinigen, die niet geleerd hebben een Vaartuig te beftuuren , te gisfen , hoe veel winds het voeren kan , tegen wind en ftroom op te werken , dwarlwinden te voorzien , of zich te redden uit een onverwagt gevaar van zinken of vergaan. Veelen onder hun, die dit werk, of ter oorzaake van hun beroep , of alleen vermaaksbalve, eenigen tijd bijgewoond hebben , kunnen de verzoeking niet wederftaan , van ook eens op den ruimen Oceaan te zwerven , waar zij dan gemeenlijk geene onvatbaare leerlingen zijn, doch, welhaast , geheel bevaaren, en, naa een reis of twee, een gevestigden

zin krijgen, om de Zee te bebouwen, Ontftaat

'er dan een Oorlog ter Zee, zo levert zulk een Volk een groot aantal Menfchen uit, die, anders tot geen Krijgsdienst gefchikt zijnde, nogthans door denprikkel van eerzugt daar toe opgewekt worden , dewijl zij weeten, dat alles , wat hun ontbreekt, om wel te dienen , ligtïijk door eene gemeene opmerkzaamheid zal vervuld worden. Het presfen, in Engeland

zo

Maurits.

Sluiten