Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer. NEDERLANDEN. 447

beroemde Wiskundigen hebben gewigtige ontdekkingen , ten voordeele van de eene en andere , gedaan. Eene groorer eenvoudigheid in deStelzels, door hun gevormd, zou ze zeker van algemeener gebruik gemaakt hebben. In dit Tijdperk bragt Ccrne-

lis Cornelisz. van Uit geest zijne uitgevonden Kunst, om het Hout mer Molens te zaagen , op Zaandam. Zijn Kunstwerktuig was zeker gebrekkig , gelijk doorgaans alle de eerfte proeven; maar 't leedt niet lang, of 't werd tot grooter volmaaktheid gebragt: en het Dorp, 't welk in Fabryken en Handel geen wedergade heeft, waar men eerst het Hout op die wijze brak, is lang de Plaats geweest, die in de Houtzaagerij boven allen uitmuntte (*)..

(*) Tegenw.ftaat, VIII. D. bl. 338.

I 2

ZE-

Maurits»

Sluiten