Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4>6R NEDERLANDEN. 449

van twintigduizend Voetknegten en tweeduizend Paarden. Met hetzelve konden zij het beftaan , in Friesland en Overijsfel doortedringen , om op het Grondgebied der Staaten te overwinteren. En 'er was alle rede, om te gelooven, dat zij dit beoogden. Albertus , wiens fchatkist ledig was door de betaalingen aan de muitende Knegten , hadt denAdmirant van Arragon gelast, dat hij zich van eene Plaats aan den Rhijnkant zou meefter maaken , welke zijne Benden den weg opende, om, naar welgevallen ? op vijandlijken grond te leeven. Wilde dit ontwerp niet gelukken , dan moest Mendoza zijn Volk brengen in de nabuurige Landen van onzijdige Staaten. Het goede wini er verblijf, 't welk zijdaar vonden, en de fchadelooslïelling van het verwijl der betaalinge der foldije, zou het muiten, waar toe zij zo ligt overdoegen, voorkomen (*).

Albertus hadt hauwlijfcs de Nederlanden veria* ten, of Mendoza begon het plan, hem voorgefchreeven, te volvoeren. Hij poogde de Grensplaatzen van het Gemeenebest aantetasten, doch kon, doormangel aan Geld, geen beleg onderneemen : en , vreezen de een' fiag in 't open veld te waagen met een moedigen en verbitterden Vijand, verkoos hij , derhalve, in onzijdige Gewesten te trekken. De Span jaarden hadden veel aanhangs in Kleefsland. De toenmaalige Hertog was krankzinnig. Jan Sigismomd , Markgraaf van Brandenburg , die de Nigt'

en

(«) Grotii Hifi. p. 352.

13

Maurits.

Sluiten