Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer NEDERLANDEN. 469

. DeVeréénigde Staaten, kundfchap krijgende van de wanorde in 't Duitfche Leger , hadden weinig verwagting op eenig voordeel van dien kant. Meer, en bijkans al hun vertrouwen (lelden zij op eenen Zeetocht, met groote kosten ondernomen. Philips jde II. hadt altoos den Handel der Veréènigde Nederlanderen op Spanje oogluikend toegelaaten, 'tzij om de Noordfche Waaren te ontvangen , welken hunne Schepen aanbragten , en ze te verruilen voor die, welken Ooit- en West-Indien opleverden : 't zij uit vreeze, dat deeze ftoute Zeelieden de Waaren der beide Indien zouden gaan zoeken in die Gewesten zelVen; en misfchien ook in hoope van een Handeldrijvend Volk door die toegeeflijkheid tewinnen.'

Philips de III. was nauwlijks ten Throon geklommen , of hij oordeelde , een geheel ander plan te moeten volgen, geen vrugt altoos verwagtende van de poogingen, aangewend om een zoen te treffen: en , ziende, dat het Gemeenebest door Koophandel en Zeevaart onnoemelijke fchatten won , dagt hij éénsflags hetzelve te ontzetten van de middelen tot het voeren van den Krijg. Hij deedt alle de Schepen, in de Veréènigde Nederlanden t'huis hoorende ,. die zich in de Havens zijns Rijks bevonden , in befJag neemen, mishandelde de Bootsgezellen , door ze in gevangenisfen te werpen , of te dwingen op Spaanfche Schepen dienst te doen. De Infante Izabella liet, ten zelfden tijde, een Bevelfcbrift uitgaan, verbiedende de Oostenrijkfche Nederlanden allen Handel met de Veréènigde Gevesten. , Deeze K 5 on-

Maurits,

Verbod des Handels op Spanje.

Sluiten