Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 491

,, denken; want de gevaarlijkheid van deezen toeleg

was zo oogfchijnlijk, dat de funpele Gemeente in 5, de Hollandfche Steden, waar Maurits doorreiss, de, daar af oordeelde , met zugten zijn perijkel „ beklaagende. Den verftandigen mishaagde deeze ., gevaarlijke en despefaate raad , en zorgden , dat „ 'er verandering genaaken moest, daar de voet van

raaden en regeeren zo zeer veranderd werd. „ Want dus lang hadden de Staaten gepoogd , met „ langmoedigheid en geduld tijd te winnen , alleen

het hunne te bcfchermen , en niet met allen te „ waagen. Nu floegen ze den geheelen ftaat van „ den Lande teffens in den wind. Zij plachten het „ voor gewin te agten , als men niets verloor ; nu „ hebben ze aan middelmaatig gewin ook geen ge„ noegen. Den Veldheeren tot. den aanvallenden „ Krijg raadende, en gewisfe overwinning voor 00„ gen ftellende, dorsten zij eertijds niet gelooven; ,, nu kreegen zij moed tot zaaken, die de Veldhee-

ren zeiven zorglijk agtten , en drongen die zeiven 9, over fteile klippen te wandelen. Voor weinige „ dagen, vermaanden zij nog Graaf Willem, om „ Groningen wel te bewaaren, en de Bezetting lie„ ver te vermeerderen dan te verminderen, daar naa 5, verminderen zij het zelfs , ontblootende en in „ groot gevaar (tellende alle beide zijden van Neder„ land (*)."

Hier

(*) Reyd, XVIL B. bl. 432. 433. Dat de Staaten niet „ willens en weeteias zo handelden; het Leger in een zak,

Maurïtï'

Sluiten