Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gSl GESCHIEDENIS

Maurits.

vaardig en fchandelijk, zo veele dappere Knegteri; Wier diensten en gevaaren door de grootlle belooningen niet kenden vergolden worden, in elende te laa« ten kwijnen, en was het hun nier kwalijk te neemen, dat zij, in den hoogften nood vervallen, de Landen aanfpraken, wegens het geen de Vorst hun fchuldig was. Des Paufen Gezant wendde vrugtlooze moeite aan, om de Muitelingen met den Aardshertog te bevredigen. Zij begaven zich in dienst der Staaten, en verbonden zich tot zo lange als zij zich met den Aardshertog niet verzoenden , in wiens dienst zij, na eene twéëj&arige muiterij , overgingen , en de S*ad Graave, die zij voor Hoogjlraaten geruild hadden , volgens 't gemaakt beding , den Staaten wederlever/en : berer trouwe houdende , dan men van zulk eenen hoop zou verwagten (*).

FreDERIK SriNotA, bevonden hebbende, dat dé Galeien hier veel diensrs deeden, om Rivieren optevaaren, Krijgsvolk teOritfcheepeh,Vis{chersfchuitérl en Koopvaarders wegrer eemen, was na Spanje vertrokken, om acht nieuwen herwaards te voeren: tweederzelven werden te St. Ubes in Portugal door de Engelfchen verniehl. Op SpiNOLA,met de zes overigen dé reis herwaards aanneemende, pastten de Engei'fche en HbUandfche Oorlogfchepen in de Hoofden. Twee Ga'e'ten werden doornageld en in den grond gezeild: ééne bleef, door onkunde der Stuurlieden : twee vervielen, zwaar befchadigd , op teVlaamfche Banken ,

(*) Meteren , XXIV. en XXV. B.

Sluiten