Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©er NEDERLANDEN. 52*

bloeiende arbeid hieldt voorts de Belegeraars onledig, en zij hadden eene groote maate gedulds noodig. Tot hunne bemoediging kwam de Aardshertog, vergezeld van Izabella , van tijd tot tijd in 't Leger.

Het natte winterweer en de koude veroorzaakte onder de Belegerden en Belegeraars veele ziekten. In zonderheid fcheenen deezen de Engelfchen te treffen, waarom veelen, met verlof van Vere, na het Vaderland overftaken: hier door verminderde de Bezetting van zevenduizend op drieduizend man. De Aardshertog, hier van verwittigd, befloot, eene gelegenheid waarteneemen, om ftorm te loopen ; dan hij werd afgeflaagen , in een aanval op de Werken, die de Haven dekten. Een nieuwe en algemeener beftorming beraamden de Belegeraars. Vere , des verftendigd door een Gevangenen, en wantrouwende aan zijne kragten, nam zijne toevlugt tot list, maakte , uit zichzelven , zonder de mindere Overften raadtepleegen, beltand, voor eenige dagen, met den Vijand, ja gaf en ontving Gijzelaars , op hoop van overgave (*). Beroerte rees hier uit onder de Muite-

(*) In deezervoege luidt het berigt van de Groot en Meteren. De Heer Bonours , die ons een zeer breed verhaal van 't beleg van Oostende gegeeven heefc, fchrijfc, dat de Engelfche Bevelhebber Krijgsraad hieldt, doch niet alles, dat hij in den zin hadt, ontdekte. In het Leeven van Francois Vere , in 't Engelsch befchreeven , wordt ftellig gezegd, dat hij over deeze Onderhandeling Krijgsraad

MAURJTS'

Sluiten