Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5W GESCHIEDENIS

Zesde Tijdperk.

Vermeefteringen van Spinola. Zeetocht van

Hautain en Heemskerk. Wapenfchors-

fmg. Handelingen over Pr ede of Beft and—

liizigten en Staatkunde der Koningen van Spanje, Frankrijk en Engeland, als mede van Prins Maurits en Oldenbarneveld. De Oniifhang-

ïijkheid der Veréènigde Gewesten erkend.

Partijen voor en tegen het Beftand. — Zeden. ■ Kunften en Weetenfchappen. -

Buitengeraeenepooginpen van Spinola , ora ter Veréènigde Gewesten intedringen.

1606.

JHjen aanvallende Oorlog brengt grootevoordeelen aan, wanneer men op 's Vijands kosten kan teeren, en hem door fchielijke en verrasfende Krijgsverrigtingen in de engte brengt, eer hij tijd hebbe , om zijne kragten te verzamelen. Op deezen grondregel waren de Veréènigde Staaten , in de jongde Veldtochten, afgegaan: doch onverwagt opkomende hindernisfen hadden de uitwerking verijdeld : en zij ondervonden den drukkenden last deezef wijze van Krijgvoeren, weshalven zij beflooten, dit jaar , ten

Lande alleen verweerende te oorlogen (*). . De

nieuwe Veldheer des Vijands , niet vergenoegd met hun allerwegen optehouden , hadt zijne overwinningen voortgezet tot op bet Grondgebied des Gemee-

ne-

(*) Meteren, XXVII.B, f. 512.

Sluiten