Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5Ó4 GESCHIEDENIS

'Maurits.

i I i

< t

ï

de, ongetwijfeld, wijdftrekkender oogmerken hadt, dan enkel een Bondgenootfchap met de Staaten: dat beide deeze Vorften hunne veiligheid vonden in eenen Oorlog, die de ontzaglijke magt van Spanje bezig hieldt, en uitputte. Geen kragtdaadigcr middel was 'er, om den Koning van Engeland wakker te maaken , en dien van Frankrijk tot het verkenen van nog fterker bijftand aantezetten, dan zich tot den Vrede genegen te toonen. Doch hij was het met den Prins déns, geene Onderhandeling aantcvaugen, zonder vooruitbeding van de Vrijheid enOnaf-

hanglijkheid deezer Landen. Maurits liet ziek

overhaalerj. Dan hij beklaagde zich, in 't vervolg, dat men hem bedroogen hadt, door deeze Onderhan(ing aan hem vooneifellen , als alleen een loos bedrijf , cm de Koningen van Engeland en Frankrijk te beweegen tot een kragtiger voorflaan van de be.angen des Pemeenebests. Maar men oordeelt het peel waarlchijnlijker, dat hij,zijne tpeftemming geerende , vastftelde , dat Spanje nooit tot zulk eene vernederende erkentenis zou komen, of dat deeze Onderhandeling, gelijk zo veele voorgaanden , door mtelbaare tusfchen beide komende zwaarigheden, >p niets zou uitloopen (*).

Ondertusfchen kwam uit het Hof van Brusfel een )nderhandelaar in Holland, die aller oog trok , P4. er Jan Neijen, Overfte der Minderbroederen , ge.

booren

£f} Negotiat. de Jeak1mn3 Tom. III, p. 106. Groti. lifl. p. seo.

Sluiten