Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

j ]

3 1 j ] < < <

< I

56S GESCHIEDENIS

niets anders , dan van het voortzetten des Krijgs. Zelfs eenige Leden der Regeeringe , die tot de Onderhandeling geftemd hadden, in 't denkbeeld , dat dezelve niet zou doorgaan, kreegen berouw van hunne toegeevenheid. Vader Neijen , onder zeker gemaakt voorwendzel, uit Brusfel weder in deze Landen gekeerd , maar met de daad om den ftaat der Veréènigde Gewesten nader te onderzoeken , en den Vredehandel heimlijk te bevorderen, kwam zeer onder verdenking. Zommigen begeerden te weetcn, volgens welk befluit hij zich verftout hadt weder op Staaten bodem te komen. Doch, toen demaarevan Je Zege ter zee, door de Staatfche Vloot bij Gibralter jevogten, deezen Monnik, die'ermisfchiende eerfle lijding, te post, van gekregen hadt, aanzette, om op iet terug ontbieden van de Vloot bij de Staaten aanteiringen , waren veelen van oordeel, dat men dit krijgsgeluk moest voortzetten, en , onder de wapeien, van den Vrede handelen. Prins Maurits nerkte aan, dat men , de Vloot terug ontbiedende, ran 't genomen befluit afweek , en de Wapenfchoring ten lande zich ook ter zee uitftrekte. Oldenarneveld , met zijnen Aanhang, zich vasthoulende aan het eerstgemaakte plan , beweerde , dat !e Vloot moest herroepen worden , om te toonen, lat men met ernst een goeden Vrede zogt. Deeze retfchillendé geiiartheden en inzigten deeden de Onlerhandelingen , fchoon ze heftig waren , traaglijk poeden , en men vergat geenzius de trouwloosheid

deï

Sluiten