Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ausuts. «

3?S GESCHIEDENIS

van daar bijttand zonden kunnen ontvangen , indien het tot een oproer kwam (*>

Alle de geheime onderrigtinge» , omtrent beurndden en ei, de wn deeze Onderhandelingen , door

Zaala vonden van Regeermg ^ rCt) <^elwist,hoezich f bed enen van eene Staatkunde, zo gunstigaanznn , T^an van Vrede, verklaarde Jeannin , „dat gem^ te raade wordende, van de Regeering te " Tem deren, en het Gemeenebest tot een Vorftenl dom temaien, den Koning van Frankrijk, voor " alle Vorften, zou kiezen (§)•

U deeze ftukken , hier in één oogpunt zamange£1 *£* , en het vervolg der Onderhandehnge «Itetnoi duidelijker toonen , dat de koning yan téSüt geene andere, dan losie en vermoedelijke, fn"i ten van Staatzugt hadt. Hij hieldt zich zeer S o-r 1-t veripreide gerugt, dathu deRegeeVeréént Ge^en dagt te veranueren,

C) BENnvGGUO Bjfi. des Guerres de tftf* Tom. IV.

I.p. 5. 23. 31- 34-<P-?5(§) Negot. de Jeannin • Tom. I. P- <>7-

Sluiten