Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. sf?

flalte, ten tijde van de Groot , op ligte en in riemen hangende Speelwagentjes reeden , waren zij zedelijk niet flegter dan hunne Voorvaders , die zich met ongemaklijke Rijdtuigen behielpen. Thee,Koffy, vetvalschte en flegte Wijnen , vreemde en fterk aangezette Spijzen, verzwakten de Landzaaten nog niet : de Vaderlandfche Drank , belegen of zwaar versch Bier , was 'nog in dagelijks gebruik , benevens een goed ftuk Vleesch, met andere gezonde en itevige Spijs , bij enkele gelegenheden doorgefpoeld met een fterken Beeker Hochmer- of Rhijnwijn (*). -— Ook ontbrak het, ten deezen dage , nog niet aan overblijfzelen der oude Hollandfche./Eenvoudigheid. Bekend is de gefchiedenis, dat de Spaanfche Afgevaardigden , tot het handelen over't Beftand, eenige Perfoonen aantroffen , in 't gras nederzittende, om hun maaltijd te neemen, betraande uit Brood, Kaas en Bier : en , verltaan hebbende, dat deezen Afgevaardigden ter Staatsvergaderinge waren , uitriepen : „ Zulke Lieden zijn onverwinnelijk, men „ moet, zo ras mogelijk, met hun Vrede maaken."

Met de vrijheid der Goederen, waar voor men ftreedt, ging die des Gemoeds gepaard. Vrijheid van Godsdienstoefening was aan alle Gezindheden verleend, en de Jooden bleeven hier van niet uitgeflooten. Wij hebben, in den loop deezer Gefchiedenisfe niet kunnen naalaaten optemerken, hoe éénsgezind

(*) Berkhey Nat. Hift. van Heil. II. D. III. St. bl. 6$6.

S 5

Maurits;

Verdraagzaamheid.

Sluiten