Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV INHOUD.

zanten komen in den Haag. Het eerfe plegtig gehoor. Eerfte Onderhandeling. Gefchil over delVapens der Zeventien Gewesten. Voordeelen, door de Vcrdénigde Gewesten in Indië behaald. Onderhandeling over den Indifchen Handel. Reden voor de Vaart op de Indien. Reden daar tegen. Voorftel de/ Algemeene Staaten , betrekkelijk tot deezen Koophandel. Inzigten van Frankrijk op den Koophandel. Verdere gefchillen over den Handel. Verbond der Staaten met Engeland. Gefchillen over'tverwisfelen van Plaatzen. Bergen op Zoom en Breda kunnen het Stemregt niet verwerven. De zwaarigheden vermeerderen. De Deenfche Gezanten vertrekken. Bezwaarende gerugten v$or de Staaten. Nadere On' derhaudeling, en afbreeking van dezelve. Een veeljaarig Beft and door «fcFranfchen en Engelfchen voorgefagen. Hendrik den IV. zoekt aanhang hier ten Lande te winnen. Oldenbarneveld aanvaart een Gefchenk des Konings van Frankrijk. Aanmerkingen daar over. Gisting der gemoederen over den voorJJag van een Bef and. Redenen van Maurits tegen het Bef and. Aanmerkingen Jaar op. Voorfag der Spanjaarden. Verfchillende gevoelens der Gewes. ten over het Bef and. Prins Maurits ijvert 'er tegen. Uiiwerkzejs hier van. Vertrek der Spaanxhe Gezanten. Gevolgen van dit vertrek. Ontdekking van ttiCHARDÖTs heimlijk Berigtfchrift. Charater van RichardoT. Nieuwe Voorflagen des Aardshertogs. Aanfpraak van Jeannin , om het Befland aanteprijzen. Gefchrift van denzelven, tot wederlegging

Sluiten