Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAFEREEL

der

ALGEMEENE GESCHIEDENISSE

VERÉÉN1GDE

wjejdjejr :ljlw:bmw.

'T GEMEENÈBEST DEK VERÉÉNIGDE NEDERLANDEN.

AGTTIENDE BOEK. Van het fluiten van 't Beftand tot het begin der Onlusten wegens de gefchillen over den Godsdienst.

Eerste Tijdperk. De Zamenkomst ter Vredehandeling in den Haage

geopend. De gefchillen over den Indifchen

Handel doet dezelve mislukken. Onderhandeling over 't Beftand. Partij tegen 't Beftand. De bekwaamheid van Jeannin en

Oldenbarneveld bewerkt het fluiten van 't Beft and. Staat der Geldmiddelen. — Voortgang des Handels in de Indien. Staat van

den Godsdienst.

D e tijd, waar in het Gemeenebest Meefler3 160r. zogt, en niet vondt, is voorbij, 't Kan nietlanger T V. Deel. A be*

van de

Sluiten