Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 15

„ waar zullen wij deeze manfchap vinden , ten oorlogs- en fcbeepsdienst afgerigt , om ons te ver„ deed'gen bij eenen onverwagten aanval ? Men „ wil ons geeven , 't geen ons altoos weder beno„ men kan worden; en, daarentegen, ons ontnee,, men , 't geen wij nooit weder kannen krijgen: „ want de Maatfchappij, ééns vernietigd, is onher-

s, ttelbaar verboren. Welk regt kunnen zij

,3 bijbrengen voor zulk een eisch ? Staat de Oceaan „ niet open voor alk Volken, is deeze hier niet zo ,3 gemeen, als de lugt , welke zij inademen? Laat „ het Schip, 't welk de baaren klieft, in een onbeJ9 vaarene Zee, een voetjpoor naa, 't geen den weg „ des eerden Eevaarders aanduidt ? Wat betekent „ het regt der eerfte Bezitneemers van iets, 't welk „ niet in 't bezit genomen kan worden ? 'tZijn laa„ ge Zeefchuimers én haatlijke Alleenkoopers , die „ zich de heerfchappij der Zee of eenen algemeenen „ Handel aanmaatigen. -—. Hebben de Ouden ge„ vorderd, dat men de zodanigen , die hunne Ha„ vens voor andere Volken flooten, met regt, den „ Oorlog kan aandoen, veel meer ftaat het ons vrij, „ de wapens te voeren tegen hun , die anderen uit , de Havens, welken hun niet toekomen , willen „ weeren. Spanje, onze Oniifhanglijkheid erken„ nende, ftaat iets toe, 't geen het reeds verboren „ heeft: 't was geen gifc, maar eene erkentenis der 9, waarheid , zonder welke hij geen Vrede hoopen g kon. Gaf hij den Vrede, hij ontving dien ook. „ 't Voegde hem niet, den Vrede te verkoopen, en

„ een

Maurits.

Sluiten