Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 19

3, en vooruitzigt: hun geest, hun moed enkragtbe„ paalt zich doorgaans tot het geen hun onmiddehjk 3, vooroogen is." Deeze Vriend der Staaten verklaarde wijders: „ Zij moeten zorge draagen , datzij 3, in het Verdrag geen duim breed gronds wijken , en ,\, hun Staatsbeftuur op dien voet vestigen , dat de „ andere Nederlanden zich gaarne met hun zullen 3, willen vcréénigen , wanneer zij door hunne Vor-

„ fteri gedrukt worden." „ Het is," vervolgt

die trouwfte Staatsman des besten Konings , ,, te 3, hoopen, dat de Staaten den Handel op de beide „ Indien behouden zullen , om hunne magt te vcr-

„ grooten, en die van Spanje te verkleinen."

Jeannin ging over in de maatregelen van Sully, deeze hadt het belang des Oost -Indifchen Handels voor het beftaan der Veréènigde Gewesten den Koning zo duidelijk doen zien , dat deeze Jeannin fchreef: „ Ik overweeg , en zie beter, dan ik gedaan heb, „ het goed en kwaad , 't welk beide de Partijen te „ wagten hebben van de bepaaling omtrent de Indi-

fche Vaart. Indien de Staaten dezelve, bij voor„ raad, voor eenige jaaren kunnen verwerven , zon„ der zich te verbinden, om ze natelaaren , als die „ bepaalde tijd verftreeken is , zou ik dit wel aan-

raaden (*)." Vreemd is het, dat onder een Volk, zo magtig als de Franfchen toen waren, geen lieden gevonden wierden, ftoutmoedig genoeg, ooi, zelve

dien

(*) Negotiat. de Jeann. Tom. II. p. 187.103. np. B 2

Maurjw.

Sluiten