Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 43

minder doen , om der kunsténaarije een'en aan•neemlijken fchijn te geeven ? Eenigen vermoedden , dat dit geheim Berigtfchrift Richardot ontltooleu was : in 't algemeen werd geloofd, dat hij 't zelve, door ag l0"Siieid, hadt laaten liggen: om dit gevoelen te liijven, beklaagde hij zich zeer over't gebruik, daar van gemaakt, en beweerde, dat men-hem 't zelve , ongeopend , hadt behporen terugtezenden : het Regt der Volken was gefchonden door het gemeenmaaken van een Gefchrift , 't welk hij door tusfehenfpraak van Jeannin zogt terugtekrijgen; doch veele Opmerkenden oordeelden, dathetachterlaaten eens papiers van die aangelegenheid met voordaat gefchied ware, om te doen gelooven , dat de Spaanfchert, in 't erkennen van der Sta: ten Vrijheid, ter goeder trouwe gehandeld hadden , en om de denkbeelden eens Verbonds van onderlinge liefcherming der gemoederen inteftorten (*).

Rrchardot fchijnt een zeer afgerigt Staatkundige geweest te hebben; doch zodanig, dat hij zich van bijwegen, door de braafheid gewraakt, niet fchrooaide te bedienen. De kunst van onderhandelen is geen kunst van bedriegen , en geenzins gelegen in omkoopen, met eeden fpeelen, gerugten te verfprei den , en verdeeldheden te zaaijen. Een bekwaam Onderhandelaar weet zijn oogmerk te bereiken, zon

dei

(*) Negotiat, de Jeannin , Tom. i. p. 54. Tom. N p. 505. 510. 511. 516. 523. Meteren, XXX- B.f. 573 f Grot. Hifi, p.545<

Maurit?.

Charifter van Richardot.

/

Sluiten