Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 59

bejegende. Op zekeren morgen vondt men drie Brieven in den Haage , die bet Beftand vertoonden als eene listige uitvinding des Vijands, en den Advokaatafmaalden als één, die zich bediende van flinkfche middelen , om 't zelve doortedrijven : waarom men oordeelde, dat hij niet minder dan eenfchandelijken dood verdiend hadt. Deeze Brieven werden terflond in de Vergadering der Staaten gebragt en geleezen : men hoorde ze met verontwaardiging. Maurits zelve verklaarde, dat de Opfteller dier Brieven moest opgezogt en in begtenis genomen worden

Oldenbarneveld nam hetftout en veel gewaagd, fchoon fchrander, befluit , om zijn Ampt nederteleggen, en betuigde in de Vergadering van Holland, dat de haat en het misnoegen der Grooten hem „ niet nieuw voorkwamen; dathij, egter, nognim,, mer eenige gevaaren ontzien hadt, omdenVader„ lande dienst te doen , houdende zich tegen alle „ gerugten en onvoorziene toevallen gewapend met „ den troost van een opregt ge weeten : naar dat hij „ nu de zaak van het Beftand, in zichzeive onaangenaam, nog zag bezwaaren met den haat tegen zijn perfoon: weshalven hij verzogt, dat de Staa„ ten eenen anderen Dienaar in zijne plaatze wilden ,, aanftellen , om 's Lands oirbaar te behartigen." Dit gezegd hebbende, ftondt hij op en vertrok, zonder

(*) Aitsma , I. D. bl. 36. Refol. Heil. 1608. p. 243. Negotiat. de Jeannin^ Tom. III. p. 42.43. 48.

Mauritj.

Ot.ben. barneveld ligt

zijn Ampc neder, en neemt hac weder op.

Sluiten