Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yo GESCHIEDENIS

Maurits.

Antwerpen tot de Handelplaats

gek oo ?en.

„ gen, of dat men nieuw uitftel zogt, ter oorzaake 3, van den Indifchen Handel , of andere punten: „ en, bijaldien het tegendeel gedreeven wierd, van 3, wegen den Koning of de Aardshertogen , langer „ dan acht dagen, dan zou men de Onderhandeling 5, afbreeken, en , zo 't zijn kon , met behulp der ,, Köflittgéö , Vorhen en Staaten , begunstigers „ der goede zaake , de wapenen weder opvat» » teil (*)."

Jeannin ha.lt fleeds eene geregelde briefwisfeling mee de Staatsdienaaren der Aardshertogen gehouden, en hier door was de Onderhandeling nooit geheel afgebrooken geweest : doch dit kroop , verveeiend, langzaam voort. Men beraamde , overzulks , eene Plaats te bepaalen , waar de Staatsdienaars der wederzijdfche Partijen zouden zamenkomen , om met elkander te fpreeken: de Stad Antwerpen werd hier toe , met wederzijdsch genoegen , gekoozen. De Aardsheitogen zagen, met genoegen, dat zij de eerfte in den Haage gekomen zijnde , om voorflageu van Vrede te doen, op hunne beurt , de Staatfche Afgevaardigden, tot dat zelfde einde, op hun Grondge. ied zouden ontvangen. De Staaten hemden hier in te gereedèr, naardemza! het verblijf der vijandlijke Gezanten in Holland'veel omziensenmisnoegens verwekt hadt (f).

De

O Negotiat. de Jeannin, Tom. III. p. 251. (t) Zie aldaar , p. atfi. 288. 301. Grotii Hifi. p. 562. 1

Sluiten