Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 79

regt zouden hebben , om voor zich eenen Heer te kiezen. Hij kon niet gelooven, dat eene Regeeringsvorm, welker onderfcheide deelen, als kwalijk op elkander werkende raderen in een werktuig, dikwijls moeiten horten , ltand kon houden, rtn dagt hij, naa vrugtloos alles aangewend te hebben , om de Hoofden des Lands tot eene heilzaame hervorming van dat gebrekkig Staatsgeitei te beweegen , meer regts dan iemand anders te bezitten, om de dierbaare (tukken van het uitéénlpattend Staatsgebouw voor

zich te verzamelen. Deeze aanmerking , en

deeze aanmerking alleen , voorheen door ons'meermaaien van ter zijde te verdaan gegeeven , verklaart het raadzel der vriendfehapsbetuigingen van Henbrik den IV. jegens dit Gemeenebest, èn derbeimlijke ftreeken, door hem te werk geheld, om 't zelve in zijn ftrik te doen vallen , indien het niet hadt kunnen blijven daan. Bentivoglio fchreef , omtrent deezen tijd, dat een Staatsbeduur, zo gebrekkig, geen (tand kon houden, en, welhaast, weder onder eene éénhoofdige Regeeringe zou komen (*).

Het groot gebrek in de toenmaalige Regeeringsvorm was, dat het Lichaam des Bondgenootfchaps de uitvoerende magt derfde. In de daad , het regt, om te gebieden , ontbloot van het vermogen , om zich te doen gehoorzaamen, fchijnt nutloos, en van geene betekenis: bovenal ontdekte zich dit gebrek,

als

(*) Della Relatione deMe Prov. Unita , hib. VUL. Cap. 7. 8.

Maurits.

Poogingen van Jeannin , om eene verandering in de Regeeriügsvorm te bewerken.

Sluiten