Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber NEDERLANDEN. 109

Hertog van Kleef, was , den vijfeiitwintigflen van Lentemaand des'jaars MDCIX, geitorven , zonder Kinderen natelaaten. Behalven de Hertogdommen van Kleef, Gulik en Berg , hadt deeze Prins ook de Graaffchappen Mark, Ravensberg, en de Heerlijkheid Ravenflein bezeten. Volgens de Huwelijksvoorwaarden , tusfchen zijnen Grootvader en Grootmoeder gefloten, mogten deeze Vorftendommen niet van elkauder gefcheiden worden. De r:eitog hadt vier Zus'e-s. De oudfle was geftorven , naa haaren Egtgenoot, den Hertog van Pruisfen , vier Dogters gebaard te hebben , Anna , Joanna -Magdalena , Magdalena en Sybilie. Anna was getrouwd aan Joan Sigismond, Keurvorst van Brandenburg , die, zijnen eisch grondende op de regten der Moeder van zijne Vrouwe, en de onverdeelbaarheid der nageiaatene Landen , dezelven geheel en al vorderde. Maar Joanna Masdalena, getrouwd aan Philips Lodewijk , Paltsgraaf \n\Nieuwburg, zogt haare Regten te doen gelden als de naaste leev«nie Erfgenaam , en die van haaren Zoon Wolfgang Willem , als den naasten manlijken Erfgenaam. Joan, Hertog van Tweebrugge , en Carel, Markgraaf van Burgau , met de twee andere Zusters getrouwd , hadden minder regts dan de eerstgemelden, en vorderden een gedeelte der rvaalaatenfchap. Onder ve'fcheide andere Mededingers , die gaarne een deel van zulk een vetten brok wilden hebben , muntte de Hertog van Saxen uit : hij zogt eene begiftiging, door Keizer Frederik. den III. aan één

zijner

Maurits.

Onlunen, over dï opvolging in de Landen vsn Kkef en Gulik.

Sluiten